asdfsadfasdf
saasdfasdfasdfasdfasdfsadf

KALİTE

Kalite, emniyet ve çevre bizim kültürümüzde önemli değerlerdir. Yönetim sistemimiz, stratejik faktörleri garanti eder.

KALİTE
POLİTİKASI

Muelles y Ballestas Hispano Alemanas (MBHA), müşterilerinin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan ürünler tasarlamayı ve üretmeyi kendine görev edinmiştir. Şirket, kalite, fiyat, ve kaynak bakımından uluslararası pazarda en rekabetçi alternatiflerden biri olarak yer edinmeyi amaçlamaktadır.

Tasarım ve üretim sürecimiz, çalışanlar, müşteriler, kullanıcılar ve çevre için oluşabilecek potansiyel riskleri önleme ve azaltma fikri ve ürün güvenliliği dikkata alınarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen noktalar sürekli iyileştirme sürecinin bir parçası olarak uygulanıp aşağıdaki maddeleri içerir:

I. Malzeme ve insan kaynakları yönetimi

II. Müşteri hizmet kalitesi

III. Ürün kalitesi

IV. Maliyet ve teknoloji

Bu sürekli iyileştirme süreci, bahsedilen alanların her birindeki belirli iyileştirme hedeflerine dayanarak, gelişmelerini, sapmalarını ve nedenlerini izleyerek elde edilmektedir. Bu, hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için gerekli düzeltici ve önleyici tedbirleri uygulamamızı sağlar.

Bu hedeflere ulaşmak için, öncelikle en büyük sorumluluğu Genel Müdür olarak kendim alarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmek konusunda şirket çalışanlarının işbirliğine sonsuz güveniyoruz.

MBHA çalışanlarının bu işbirliliği, kendiliğinden ortaya çıkmamıştır, aksine sektörün durumuna aşina olabilmeleri için gereken çalışma, sanayinin yeni gereksinimleri ve belirlenen hedeflerin uygulanmasında oynadıkları rol sonucu oluşmuştur.

Miguel Ruiz

Genel Müdür

Çevre-İş Sağlığı ve
Güvenliği Politikası

MUELLES Y BALLESTAS HISPANO-ALEMANAS, otomotiv sektörü için yaprak yay üretimi yapan şirketimiz, üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi sırasında çevresel bozulmayı minimuma indirmeye katkı sağlamak için performans kriterleri belirlemiştir.

Bunun için, aşağıdaki prensiplere dahil olmayı kabul etmiştir:

• Kirliliğin önlenmesi ve çevremizin korunması için hava emisyonları ve atık konusuna özellikle vurgu yaparak çevresel yönlerimizin sürekli geliştirilmesi amacıyla hedefler ve çevresel prensipler belirlemek, revize etmek ve bir çevre yönetim programı geliştirmek.

• Şirketimize uygulanabilecek çevre mevzuatına uymayı taahhüt etmek.

• Şirket personeli ve şirket adına çalışan kişileri Çevre Politikası’ndan haberdar etmek.

• Şirketin Çevre Politikası’nın kamuya açık ve güncel tutulmasını sağlamak.

Şirket yönetimi, sistemin geliştirilmesini ve sürdürebilirliğini destekleyen bir kültür yaratarak bu konuda gerekli kaynağı sağlamayı taahhüt eder.

Miguel Ruiz

Genel Müdür

Sağlık ve
Güvenlik

Güvenlik, MBHA'nın önceliğidir.Bu nedenle, çalışanlarımızı iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak ve onlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Müşteriler, tedarikçiler, alt yükleniciler, ziyaretçiler gibi işbirliği yaptığımız ve kuruluşumuza katılan herkes tarafından iş sağlığı ve güvenliği bilincinin benimsenmesi ve uygulanması için çalışmayı ilke ediniriz. Bu ilke, sağlık ve güvenlik politikamıza dahildir.

Şirket, sağlık ve güvenliği, verimlilik, kalite ve kârlılık ile karşılaştırılabilir temel hedeflerden biri olarak görmektedir.

Kazaların ve meslek hastalıklarının oluşma ihtimalini azaltmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için her türlü çaba gösterilmektedir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin yürürlükteki yasal mevzuatın gerekleri yerine getirilmektedir. İSG yönetim sistemi iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğundadır, bu nedenle yaptığımız işi etkileyen bütün bu mesleki riskleri önleme kurallarının benimsenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Riskleri önlemek için ilk aksiyon, her zaman onları kaynağında tespit etmek ve gerekli tedbirleri almaktır.

Her zaman işçinin işe uyumu için çaba gösterilmelidir.

Mevcut tekniğin sürekli iyileştirilmesi kalıcı olarak dikkate alınmalıdır.

Tehlikelinin yerine daha az tehlikeli ya da tehlikesiz olan araştırılacaktır.Teknik ve makul derecede mümkün olması koşuluyla, birinci önceliğimiz toplu koruma olacaktır, kişisel koruma her zaman en son çözümdür.

İşçiler ve/veya temsilcileri işlerindeki iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen tüm sorunlar, koruyucu yasal kurallar ve talimatlar hakkında bilgilendirilecek ve görevlendirilecektir. Şirket yönetimi, iyi çalışma koşullarının yanı sıra iyi bir psikososyal ortam ve iyi insan ilişkileri yaratmak için önlemler alacaktır.

Şirket, çalışma koşullarının ergonomik yönden düzenlenmesine ilişkin olarak, çalışanların desteği ve önleyici servis sağlayan uzmanlar ile meslek hastalıklarını önlemek, fiziksel ve/veya zihinsel yorgunluğu azaltmak, çalışanların memnuniyet düzeyini ve performansını arttırmak amacıyla çalışma ve üretim metodlarını, araçlarını analiz ederek iş aktivitelerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Miguel Ruiz

Genel Müdür

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

TOP