Etik Kod

AZİM

Mükemmellik standardımızı oluşturmak için geliştirilmiş bir Etik Kod.

Bu Etik Kodun amacı şirket çalışanlarının ve yönetiminin davranışlarına rehberlik etmesi gereken değerleri belirlemektir.
Bu kültür, çalışanlar arasındaki ilişkilere ve onların tedarikçiler, müşteriler, ortaklar, rakipler, kamu idareleri, şirketin diğer dış işbirlikçileri ve ayrıca çalışmaları sırasında etkileşimde bulundukları diğer kişilerle olan ilişkilerine rehberlik etmeyi amaçlar.

Etik Kodumuz, tüm çalışanlar ve MBHA veya herhangi bir ülkedeki bağlı kuruluşlarımız adına faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

İşte bu kod, davranışlarımıza ve mükemmellik seviyemize rehberlik etmekte. Kısacası bu kod, gerçekleştirdiğimiz her işte yüksek kaliteye ulaşma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.

Önceki: Taahhüdümüz