Taahhüdümüz

KSS

Geçmişe minnettar.
Geleceğe adanmış.

Yükselişimiz ancak fedakârlık, çaba ve azimle mümkün oldu. Bununla birlikte hepimizin hak ettiği geleceği inşa etmek vizyon da gerektiriyor. MBHA olarak bu yolculuğumuz boyunca bize verdiklerinin bir kısmını topluma geri sunmaya kararlıyız.

Topluma fayda sağlayan gerçek bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikası oluşturmanın gerekli olduğunu inanıyoruz. Bu nedenle kuruluşumuz, herkes için daha parlak bir gelecek inşa etmek amacıyla çeşitli spor, sosyokültürel ve insani projeleri desteklemektedir.

TAAHHÜT

İş birliği yapma şansı bulduğumuz bazı STK'lar.

KALİTE

Şirketimiz kalite, güvenlik ve çevreye büyük önem vermektedir. Yönetim sistemimiz, tüm stratejik faktörlerin göz önünde tutulmasını sağlar.

Muelles y Ballestas Hispano Alemanas olarak uluslararası pazarda kalite, fiyat ve tedarik yönünden en rekabetçi alternatiflerden biri olarak konumumuzu güçlendirmek amacıyla müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan yaylar tasarlamaya ve üretmeye kendimizi adadık.

Tasarım ve üretim süreçlerimiz, ürünlerimizin güvenliğini sağlamak ve çalışanlarımıza, müşterilerimize, kullanıcılarımıza ve çevreye yönelik olası riskleri en aza indirmek amacıyla tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Yukarıda saydığımız hedeflere ulaşmak için, aşağıda sayılan unsurları günlük olarak sürekli gelişim sürecimize dahil ediyoruz:

  • İnsan ve malzeme kaynağını yönetme kalitesi.
  • Müşteri Hizmetleri kalitemiz.
  • Ürün kalitemiz.
  • Maliyet ve teknoloji.

Bu sürekli iyileştirme süreci, belirtilen alanların her birinde iyileştirme hedefleri belirleme, bu hedeflerin gelişimini, sapmalarını ve nedenlerini izleme ve sonrasında hedeflere ulaşmak için gerekli düzeltici ve önleyici eylemleri uygulama adımlarını takip ederek gerçekleştirilir.

Şirket Başkanı ve bu hedeflere ulaşmaktan en sorumlu kişi olarak liderliğimde, Şirketin her çalışanını bu konuda iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz.

MBHA çalışanlarının bu kapsamlı iş birliği kendiliğinden ortaya çıkmadı; daha ziyade, çalışanları sektörün mevcut durumu, yükselen pazar gereksinimleri ve işbirliğine olan katılımlarının belirlenmiş hedeflere ulaşmada oynadığı kritik rol hakkında motive etmeye yönelik sürekli bir girişimin sonucudur.

Miguel Ruiz.
CEO

certificados_mbha

 

Sertifikaları görüntülemek ve indirmek için Yüklenenler bölümünü ziyaret edin.

"MBHA olarak deneyimi en son teknoloji ile harmanlayabilme yeteneğimiz sayesinde kalite ve inovasyona dayalı bir amacımız ve itibarımız var."

CEO

Miguel Ruiz

"MBHA olarak sektördeki 55 yılı aşkın deneyimimizi en gelişmiş Ar-Ge ve teknolojik mühendislik süreçleriyle birleştiriyoruz".

Strateji ve Finans Direktörü

Cristina Ruiz

ÇEVRE

Çevreye, sürdürülebilirliğe ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımız.

Otomotiv yaprak yaylarının lider tedarikçisi olan MBHA, faaliyetleri sırasında çevresel bozulmayı en aza indirmeyi sağlamak için uygulanabilir kriterler geliştirmiştir.

Bunu başarmak için aşağıdaki ilkeleri uygulamaya kararlıyız;

  • Özellikle atmosferik emisyonlar, atıklar, kirlilik kontrolü ve çevresel sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak çevresel etkilerimizin sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirleme ve bunları gözden geçirmenin yanı sıra bir çevre yönetim programı geliştirerek çevreyi korumak.
  • Şirketimizin tabi olduğu çevre mevzuatına bağlı kalmak.
  • Çalışanlarımızı ve şirketimiz adına faaliyet gösteren diğer kişileri Çevre Politikamıza uymaya teşvik etmek.
  • Şirketimizin Çevre Politikasının herkesin erişimine açık olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

Yönetimimiz, sistemin geliştirilmesini ve sürdürülmesini amaçlayan bir şirket kültürü yaratmaya kendini adamıştır ve bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacaktır.

Miguel Ruiz
CEO

ÇEVRE

Daha verimli ve temiz prosesler sağlamak için son teknolojiyi kullanıyoruz.

Diğer markalardan farklı olarak MBHA, kalite, tasarım, güvenlik ve inovasyonun yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış süreçlerin oluşturulmasına odaklanarak güvenilir bir ortağa dönüşmüş ve bunları yaparken Şirketin merkez politikası olarak çevre korumayı her zaman göz önünde bulundurmuştur.

GÜVENLİK

Sağlık ve güvenlik başarımızın en temel iki anahtarı.

MBHA’de güvenlik ön plandadır, bu nedenle kazaları önlemek ve çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Tedarikçiler, taşeron şirketler, müşteriler ve ziyaretçiler gibi organizasyonumuzla iş birliği yapan herkesin sergilemesi için bu tutumu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sağlık ve güvenlik konusuna olan bağlılığımız sağlık ve güvenlik politikamızda özetlenmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini verimlilik, hizmet kalitesi ve karlılıkla birlikte birincil hedef olarak görmektedir.

Şirketimizde iş kazası ve hastalıklarını önlemek ve de çalışma koşullarını iyileştirmek için her türlü çaba gösterilir.

Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı kalmaktan ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sorumluyuz.

Sorumluluğunda personel bulunan herkes, onların iş yerindeki sağlık ve güvenliklerinden de sorumludur. Bu nedenle, gerçekleştirdiği faaliyet için geçerli olan tüm önlem talimatlarını bilmeli ve bunlara uymalıdır. Risk önlemede birinci kural her zaman risklerden kaçınmak ve onları kaynağında en aza indirmektir.

Şirketimizde her zaman, işin bireye uyarlaması için çaba gösterilir.

Mevcut teknolojilerdeki atılımlara sürekli dikkat gösterilmelidir.

Zararlı maddelerin az veya hiç risk teşkil etmeyenlerle değiştirilmesi için çaba gösterilir. Teknik ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde, toplu koruma tedbirlerine bireysel korumaya göre öncelik sağlanır.

İşçiler ve/veya temsilcileri, çalıştıkları bölümde uygulanan kurallar ve önleyici tedbirler konusunda yeterince bilgilendirilir, yönlendirilir ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm konularda görev alır.

Çalışma koşullarının psikososyal yönleri açısından geliştirilmesi amacıyla şirket yönetimi, psikososyal atmosfere katkıda bulunan olumlu insan ilişkilerini teşvik etmede rol alır.

Ergonomik çalışma koşullarının sağlanması için iyileştirmelerde bulunurken şirketimiz, kazaları, meslek hastalıklarını, fiziksel ve/veya zihinsel yorgunluğu önlemek ve çalışan memnuniyetini ve performansını arttırmak amacıyla iş faaliyeti ile ilgili görevleri, araçları ve üretim biçimlerini analiz ederken işçilerin yardımını ve İSG uzmanının tavsiyelerini alır.

Miguel Ruiz
CEO

GÜVENİLİR

Güvenilir, Dürüst,
Sorumlu.

Müşterilerin güvenebildikleri bir iş ortağıyız. Müşterilerimiz, kaliteye olan bağlılığımızı bildiklerinden bize güvenir ve onları hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağımızı bilirler.

Önceki: Değerlerimiz

Sonraki: Etik Kod